Waiting for the sun

Ny sørlandshytte på tegnbordet