Sperreskål for Villa GF

Alt lover godt for eneboligen i Sandnes.

Sperreskål definisjon på wikipedia:


"Sperreskål eller kranselag er en markering for at en bolig er kommet under tak og er ”tett”. Det er da en tradisjon at byggherren inviterer håndverkernetil sperreskål. I eldre tider besto trakteringen av en flaske sprit på deling, herav navnet. Men tidene forandrer seg. I dag er de fleste som er involvert i husbygging avhengig av egen bil. Sikkerheten på byggeplassen tillater heller ikke slike utskeielser. Dagens sperreskål består derfor av servering av god mat som takk for innsatsen.

Som takk henges det opp flagg, tidligere – og ofte fremdeles, en blomsterkrans på et synlig sted, vanligvis i mønsåsen på saltak, ellers i et hjørne av flattaksbygg.

Er byggherren derimot en gjerrigknark og hopper over sperreskålen, er hevnen søt. I stedet for flagg henges det opp en filledukke. Mang en byggherre har fått ”fyr i sålene” når det har skjedd."

 

Det ble ingen filledukke her....