Smått e godt

Her er kleshenger stativet i entreen tegnet som et rør som kommer ut av lysslissen i taket . Fine spøtehull med egen betong brikke i. Veggene er støpt med stållemmer. Benken under med trykk skuffer er tegnet som en del av entre møblenei Håbakken.