Skisser for Håhammer Huset

Ny bolig i Stavanger under utvikling.