Skilodge snart ferdig

Gulv, vegger og tak av bjørk.