Skilodge siluetten

Hytten ligger fint gjemt mellom trærne med ankomst fra vest.