Organisasjons skisser

Huset organisering er basert på sol, vind, og lokal klima kombinert med svært bratt terreng. Skisse fra "brainstorming".