Nobel

Huset på høvik dukket opp i NRK sin tv-serie Nobel denne søndagen, epsiode nr. 5