NOMINASJON

Platheskogen 14 er nominert til byggeskikkprisen i Bærum kommune 2016. Prisen deles ut i Oktober 2016.