Indian summer på Lista

Hytte på Lista i sluttfasen.