Good feeling

Snapshot av huset på Madla Sandnes i Stavanger. Nesten ferdig.