Godkjenning av sommerbakken huset

Rammetillatelse for nye bolig på Madla

Planlagt byggestart høst 2012