Fine og grove betong flater

Fine flater i variasjon mellom pusset og bordforskalt betong på Villa KGB.