Det lyser i stille grender

Snart juleferie og huset i Skjolden nærmers seg stadig status som komplett.