Blister in the sun

Befaring og oppstart for sommerhus i Frankrike.