Beautiful day

Befaring av byggeplass i Søgne idag.